Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sử Dụng Vật Phẩm Quà Sự Kiện

 • Trang chủ
 • > Sử Dụng Vật Phẩm Quà Sự Kiện

Hướng Dẫn Quà Sự Kiện Vĩnh Viện

Ghi chú Nội dung

- Nhận mốc thưởng quà sự kiện

- Ghép mảnh tranh Tiên Vũ,Vân Du

- Đổi điểm sự kiện

- Reset quà sự kiện

Quà Sự Kiện

- Đánh quái bản đồ 9x nhận được

- Tham gia các hoạt động trong game nhận được

- Mua tại tiền trang

- Phần thưởng khi sử dụng Quà Sự Kiện:

 • Khiêu chiến lệnh
 • Càn khôn tạo hóa đan(đại)
 • Mảnh tranh Vân Du
 • Mảnh tranh Tiên Vũ
 • Xóa pk
 • Gia bào hoàn
 • Phi tốc
 • Đại lực hoàn
 • Trường mệnh hoàn
 • Tử mẫu lệnh

Mảnh Tranh Vân Du

- Sử dụng Quà Sự Kiện may mắn nhận được Mảnh Tranh Vân Du từ 1 đến 6

- Dùng để đổi Vinh Diệu Chi Y tại npc Tổng Quản Sự Kiện

Mảnh Tranh Tiên Vũ

- Sử dụng Quà Sự Kiện may mắn nhận được Mảnh Tranh Tiên Vũ từ 1 đến 6

- Dùng để đổi Tinh Chuẩn Chi Ngoa tại npc Tổng Quản Sự Kiện

Tinh Chuẩn Chi Ngoa

- Đổi từ Mảnh Tranh Tiên Vũ

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Vinh Diệu Chi Y

- Đổi từ Mảnh Tranh Vân Du

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Nhận Thưởng Mốc Sử Dụng Quà Sự Kiện

- Mốc Thưởng 1000:

 • Mã Bài - Bôn Tiêu (30 ngày)

 • 500 Khiêu Chiến Lệnh

- Mốc Thưởng 2000:

 • Mã Bài - Phiên Vũ (30 ngày)

 • 500 Khiêu Chiến Lệnh

- Mốc Thưởng 3000:

 • Mã Bài - Siêu Quang (30 ngày)

 • 500 Khiêu Chiến Lệnh

- Mốc Thưởng 4000:

 • Bảo Rương Mặt Nạ (30 ngày)

 • 500 Khiêu Chiến Lệnh

- Mốc Thưởng 5000:

 • Bảo Rương Nhẫn Vô Danh (30 ngày)

 • 500 Khiêu Chiến Lệnh

Hướng Dẫn Reset Quà Sự Kiện

- Điều kiện:

- Phần thưởng:

Khi tích lũy đủ 2 điểm sẽ đổi được thú cưỡi

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm Việt PK . Com không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia